Dyslexie Tekst formaat AAA

Ik wil inburgeren

Een praatje maken met de buren, werk vinden, naar de dokter gaan of een studie volgen. Het is allemaal gemakkelijker als u goed Nederlands spreekt en bent ingeburgerd. Inburgeren staat voor meedoen!

Bent u net in Nederland komen wonen of woont u hier al enige tijd? En spreekt u nog geen Nederlands of weet u nog niet hoe u kunt meedoen in Nederland? Via een inburgeringsprogramma krijgt u de kans om mee te doen, mee te werken en mee te praten in de Nederlandse samenleving. Volgens de Wet inburgering (Wi) is inburgeren soms verplicht.

Wat betekent inburgeren volgens de Wet inburgering?

Inburgeren is Nederlands leren en iets leren over de Nederlandse samenleving. Heeft u genoeg geleerd, dan moet u het inburgeringsexamen of staatsexamen doen. Nadat u bent geslaagd voor dit examen, bent u officieel ingeburgerd.

Vanaf 1 januari 2013 zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor de inburgering van personen die vanaf 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. Iedereen is dan zelf verantwoordelijk voor de eigen inburgering, het kiezen van een inburgeringscursus en het betalen van die cursus. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan u informatie en advies geven.

Bent u inburgeringsplichtig?

Niet iedereen in Nederland moet inburgeren. In de Wet inburgering staat wie verplicht is om in te burgeren.

  • Bent u 16 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd?
  • Heeft u een geldig verblijfsdocument voor Nederland, maar niet een EU- of de Nederlandse nationaliteit?
  • Woonde u (nog) geen 8 jaar of langer in Nederland toen u nog naar school moest? Iedereen tussen de 5 en 17 jaar moet in Nederland naar school.
  • En heeft u geen diploma, certificaat of een ander bewijs dat laat zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent?

Dan is de kans groot dat u verplicht bent om (binnen een bepaalde tijd) in te burgeren.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Of neem contact op met Ferm Werk.