Dyslexie Tekst formaat AAA

Werk zoeken

Als u een uitkering krijgt van Ferm Werk helpen wij u bij het vinden van werk. U wordt begeleid door een consulent Werk of Participatie. Wij houden contact met u tijdens het zoeken naar een baan en begeleiden u bij het solliciteren. U blijft zelf verantwoordelijk, wij bieden hulp als het nodig is. Goed om te weten: wij kennen enorm veel bedrijven in de regio. Vaak weten wij dat zij iemand zoeken, voordat de vacature op internet staat. Dat geeft ons - en u - een voorsprong.

Centraal in de Participatiewet staat het uitgangspunt: werk boven inkomen. Dit houdt in dat zoveel mogelijk mensen uit de bijstand aan werk moeten worden geholpen. In dit kader bemiddelt Ferm Werk u naar werk.

Hierbij zorgt Ferm Werk eerst voor: arbeidsoriëntatie, arbeidsontwikkeling en het aanleren van vakvaardigheden en indien mogelijk ook door middel van gerichte vakopleidingen.

Kosten tijdens uw traject

Als u kosten maakt tijdens uw traject, kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij uw consulent. Te denken valt aan de volgende kosten:

  • Eigen bijdrage kinderopvang.
  • Sommige reiskosten.

Let op: bespreek altijd voor u de kosten maakt of deze vergoed worden door Ferm Werk.

Extra informatie over kosten voor kinderopvang

U heeft kinderen. Daarnaast ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft (parttime) werk. Of u studeert, volgt inburgeringslessen of bent aan het re-integreren. Dan wilt u wellicht gebruik maken van kinderopvang. Nieuws rondom de toeslagenaffaire maken u misschien onzeker daarover. Toch kunt u op de website van de Belastingdienst nagaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U kunt hier ook een proefberekening maken, zodat u weet wat u kunt verwachten vanuit de Belastingdienst.

Extra tegemoetkoming van Ferm Werk
De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten van de kinderopvang. Als de kinderopvang noodzakelijk* is kan Ferm Werk een gedeelte van de eigen bijdrage vergoeden. Neemt u daarvoor contact op met uw consulent.

*u heeft een bijstandsuitkering en werkt, u studeert, volgt inburgeringslessen of re-integreert

Geen tegemoetkoming
U ontvangt geen bijdrage als u of uw partner uw kind(eren) zelf kan opvangen.

Sociaal-medische indicatie
Heeft u om sociaal-medische redenen (bv. ziekenhuisopname of psychische klachten) tijdelijk kinderopvang nodig? Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit Ferm Werk. Voorwaarde is dat er geen alternatieven zijn voor reguliere kinderopvang, zoals gesubsidieerde peuteropvang of opvang binnen uw eigen netwerk.

Om de noodzaak voor de kinderopvang vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de expertise van jeugdconsulent of WMO-consulent van uw gemeente. Ook kan Ferm Werk een onafhankelijk medisch advies aanvragen om de noodzaak vast te stellen. De tegemoetkoming wordt op dezelfde wijze berekend als de kinderopvangtoeslag.

U kunt een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst/Toeslagen: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Ouder met Wlz indicatie
Vanaf 1 januari 2021 is in de Wet Kinderopvang geregeld dat gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een permanente indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze kunt u aanvragen via de Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslag.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferm Werk.