Dyslexie Tekst formaat AAA
magazijn

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

U hebt een baan gevonden, gefeliciteerd! Uw kennis en ervaring komen zeker van pas in uw nieuwe baan. Om het voor uw werkgever aantrekkelijk te maken u voor langere tijd in dienst te houden, kan hij gebruikmaken van het ‘Loonkostenvoordeel oudere werknemer’.

Wat is Loonkostenvoordeel (LKV)?
Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt voor u kosten, onder andere voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan uw werkgever voor ieder uur dat u werkt een bedrag ontvangen. Dit is € 3,05 per uur tot een totaalbedrag van
€ 6000,- per jaar. Dit kan 3 jaar achter elkaar. Uw werkgever krijgt het geld achteraf van de Belastingdienst.

Waarom heeft uw werkgever een doelgroepverklaring nodig?
Uw werkgever bewaart de doelgroepverklaring bij de loonadministratie. Hij kan bij de loonaangifte aangeven dat hij loonkostenvoordeel wil ontvangen. UWV controleert dan of er voor u een doelgroepverklaring is. Zonder doelgroepverklaring heeft uw werkgever geen recht op het loonkostenvoordeel.

Wat zijn de voorwaarden voor een doelgroepverklaring oudere werknemer?
Dit zijn de voorwaarden:

  • U bent 56 jaar of ouder, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van Ferm Werk ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
  • U bent de 6 maanden voorafgaand aan deze baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
  • U hebt een reguliere baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.

Als u voldoet aan deze voorwaarden, kan uw werkgever loonkostenvoordeel ontvangen.

Wat moet u doen?
U kunt de doelgroepverklaring aanvragen met dit aanvraagformulier. In het aanvraagformulier staat welke acties u vervolgens moet ondernemen.