Dyslexie Tekst formaat AAA

Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor inwoners van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. De collectieve zorgverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering plus een aanvullende verzekering. Beide verzekeraars bieden twee aanvullende pakketten met verschillende vergoedingen en verschillende premies. Daardoor is er voor iedereen een passend pakket. VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, ook mensen met een minder goede gezondheid.

Nieuw in 2021
Vanaf 2021 is er een nieuwe regeling voor de betaling van het verplicht eigen risico van € 385 per jaar. U kunt dat bedrag betalen in 10 termijnen. Na afloop van het jaar krijgt u het niet verbruikte deel weer terug. Zo betaalt u niet te veel. Deze regeling komt in de plaats van verzekering van het eigen risico.

Door mee te doen profiteert u van een scherpe premie. VGZ en Zorg en Zekerheid geven namelijk een korting als u meedoet met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Daarnaast betaalt Ferm Werk een stukje van uw premie. Onze bijdrage is €15,00 per maand.

Voor wie?
De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de bijstandsnorm voor uw (gezins)situatie. We kijken niet naar het vermogen.

Informatie en aanmelden
Uitgebreidere informatie over de collectieve zorgverzekering vindt u op www.gezondverzekerd.nl. Hier kunt u de pakketten en premies voor 2021 vergelijken. Wilt u per verzekering weten welke kosten worden gedekt? Kijk daarvoor in het vergoedingenoverzicht van VGZ en Zorg en Zekerheid.

Overstappen naar de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk kan ieder jaar met ingang van 1 januari. Bent u al bij VGZ of Zorg en Zekerheid verzekerd, dan kunt u ook gedurende het jaar overstappen naar het collectief van Ferm Werk. U kunt zich vanaf half november 2020 aanmelden voor de verzekering vanaf 1 januari 2021. Uw huidige verzekering wordt dan voor u opgezegd. Meer informatie vindt u ook op de infobladen Collectieve zorgverzekering 2021 en Inkomensvoorwaarden collectieve zorgverzekering.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt?
Juist dan is de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk geschikt voor u. U kunt namelijk een pakket kiezen waarbij de eigen bijdragen voor WMO en Wlz of vervangende mantelzorg worden vergoed. Daarnaast zijn er ook ruime vergoedingen voor andere kosten zoals tandarts en fysiotherapie.

Daarnaast is er voor chronisch zieken en gehandicapten een extra tegemoetkoming. Kijk op de pagina extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten hoe dit is geregeld.