Dyslexie Tekst formaat AAA

Individuele inkomenstoeslag

Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, kunt u een toeslag op uw inkomen aanvragen bij Ferm Werk: de individuele inkomenstoeslag. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor bijvoorbeeld vervanging van noodzakelijke goederen zoals een wasmachine of koelkast.

Wat zijn de voorwaarden?

U, en eventueel uw partner, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm die geldt voor uw gezinssituatie, en was in de afgelopen 36 maanden gemiddeld niet meer dan 110% van de bijstandsnorm die geldt voor uw gezinssituatie.
 • Uw spaargeld en bezittingen zijn niet meer dan de vermogensgrens voor uw gezinssituatie.
 • U heeft zich ingespannen om uw inkomen te verbeteren (deze voorwaarde geldt niet als u volledig arbeidsongeschikt bent of volledig vrijgesteld van arbeidsverplichtingen).
 • U heeft in de afgelopen twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U bent een inwoner van de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw leefsituatie. Voor 2021 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

 • € 410,00 voor een alleenstaande
 • € 523,00 voor een alleenstaande ouder met uitsluitend ten laste komende kinderen tot 12 jaar
 • € 579,00 voor een alleenstaande ouder met tenminste één ten laste komend kind vanaf 12 jaar
 • € 579,00 voor gehuwden/samenwonenden zonder ten laste komende kinderen
 • € 632,00 voor gehuwden/samenwonenden met uitsluitend ten laste komende kinderen tot 12 jaar
 • € 686,00 voor gehuwden/samenwonenden met tenminste één ten laste komend kind vanaf 12 jaar

Een ten laste komend kind is een kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt.

U hoeft géén belasting te betalen over de toeslag.

Hoe kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen?

U kunt de individuele inkomenstoeslag online aanvragen (met DigiD):

Online aanvragen IIT

U kunt de toeslag ook aanvragen via het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. Of u kunt contact opnemen met Ferm Werk. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.