Dyslexie Tekst formaat AAA

Formulieren

Formulieren extra's bij laag inkomen:

Bijzondere bijstand
U kunt bijzondere bijstand voor een aantal kosten online aanvragen (met DigiD). Namelijk voor de kosten van:

  • de eigen bijdrage rechtsbijstand en / of griffiekosten;
  • de intakekosten van bewindvoering;
  • de maandelijkse kosten van bewindvoering

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten, dan kunt u hiervoor contact op met Ferm Werk.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele studietoeslag

Declaratieregeling

Extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Ondersteuningsfonds

Werk

Overige formulieren

Verzoek om verblijf in het buitenland
Let op: ondanks de aangekondigde versoepelingen in Nederland en andere landen is het belangrijk dat u weet wat de regels zijn rondom Corona. Uw plek van bestemming kan bijvoorbeeld open zijn voor reizigers, maar wel een quarantaine van meerdere dagen verplichten. Met een uitkering mag u maximaal 28 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Raadpleeg de website van het Ministerie van Buitenlandese Zaken dus goed, voordat u bij ons een verzoek om verblijf in het buitenland indient. 

Wijzigingen doorgeven

Fraude doorgeven

Bovenstaande  formulieren kunt u downloaden,afdrukken en invullen. Het ingevulde document kunt u

  • scannen en mailen naar info@fermwerk.nl. Let op dat u voorzichting bent met het versturen van persoonlijke gegevens.
  • afgeven de balie van Ferm Werk, Carrosserieweg 1 in Woerden
  • per post opsturen naar Ferm Werk, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden. Een postzegel is niet nodig.

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.