Dyslexie Tekst formaat AAA

Informatie over uw uitkering

Wanneer u een uitkering krijgt toegekend betalen we die uit, zolang u er recht op hebt. U hebt rechten maar ook plichten wanneer u de uitkering krijgt. Dat betekent, dat u er alles aan doet om de tijd dat u een uitkering krijgt zo kort mogelijk probeert te houden. U probeert dus zo snel mogelijk werk te vinden, waarmee u uw eigen inkomen verdient. Lukt dat niet alleen, dan helpen wij u daar graag mee.

Op deze pagina vindt u informatie die van belang is als u een uitkering ontvangt.

Klik hier om uw jaaropgave, uitkeringsspecificaties en betalingen te bekijken of om wijzigingen door te geven.

Heeft u vragen over de betalingen die u heeft ontvangen, neem dan contact op met uw consulent. Als u het met de inhoud van de uitkeringsspecificatie niet eens bent, dient u binnen zes weken na dagtekening van de specificatie bezwaar in te dienen.

Wilt u al uw rechten en plichten rustig nalezen? Download onze flyer Rechten en Plichten.