Dyslexie Tekst formaat AAA

Bijstand en vakantie

Af en toe even eruit willen we allemaal. Als u een uitkering van ons ontvangt, dan kunt u ook op vakantie (binnen- of buitenland). Er zijn wel een paar regels waar u zich aan moet houden. U leest er hier meer over.

Wat zijn de mogelijkheden?

Voor het recht op uitkering geldt de voorwaarde dat u in Nederland verblijft. Als u langere tijd in het buitenland bent dan wijzigt die situatie dus. Daarom zijn hier wettelijke regels voor opgesteld. In totaal mag u 28 dagen (4 weken) per kalenderjaar in het buitenland zijn. Het maakt niet uit wat de reden is voor uw afwezigheid.
Tijdens deze 28 dagen houden we er rekening mee dat u niet geheel aan uw verplichtingen kunt voldoen. We gaan er wel vanuit dat u onze brieven of e-mails leest.
U kunt de maximale periode in gedeelten opnemen, zolang het totaal aantal dagen niet meer dan 28 is. Het is niet toegestaan de maximale periodes van twee jaar (4 weken in december en 4 weken in januari) aan elkaar vast te plakken.

LET OP: als u door corona gerelateerde zaken* het maximum van 28 dagen overschrijdt, dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Check de geldende regels dus goed en laat u tijdig voorlichten alvorens uw reis te plannen. *denk aan verplichte quarantaine na een positieve test of het sluiten van landsgrenzen

Heeft u een gezinsuitkering? Dan moet uw partner zijn/haar vakantie ook aan ons doorgeven. Gaat u samen weg, dan kunt u 1 formulier invullen. Zijn de vakantieperiodes verschillend, dan moet u het ook apart melden met een eigen formulier.

Wat wordt van u verwacht?

U meldt ons minimaal 4 weken voor vertrek dat u plannen heeft om naar het buitenland te reizen. Gebruik hiervoor het juiste formulier. U krijgt altijd een schriftelijk antwoord.
Gaat u op vakantie, maar blijft u in Nederland? Ook dan is het goed dat u dat aan ons doorgeeft. Zo weten wij dat we u niet thuis zullen aantreffen als we met u in contact willen komen.

Zit u op school of volgt u een cursus in verband met inburgering of re-integratie, ga dan op vakantie wanneer er geen cursus of school is. Overleg met uw vaste contactpersoon als u niet precies weet wat u wel/niet kunt doen.
Als u vanwege uw verblijf in het buitenland uw inkomstenformulier niet op tijd kunt inleveren, doe dit dan op de 1e dag na uw thuiskomst. Meld dit bij voorkeur ook vooraf aan uw vaste contactpersoon.
Bewaar bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld de reservering van uw vliegticket. Ferm Werk kan dit opvragen om te controleren welke periode u in het buitenland bent geweest.

Waar kunt u dit aanvragen?

U kunt het aanvraagformulier verzoek verblijf in het buitenland downloaden via de website of telefonisch aanvragen bij uw consulent. In alle gevallen bent u verplicht om wijzigingen in uw situatie door te geven. Als u niet weet wat u moet melden: vraag het ons altijd!