Onderzoek Veilige Werkomgeving van start

Een veilige werkomgeving is belangrijk voor ons allemaal en iets waar we ook bij Ferm Werk naar streven. In de afgelopen maanden bleek er aanleiding te zijn om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van een veilige werkomgeving. Dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door De Zaak Hermelink gaat 23 mei van start. Het bureau onderzoekt of medewerkers van Ferm Werk zich sociaal veilig voelen tijdens het werk en weten waar ze terecht kunnen als ze onverhoopt ongewenst gedrag ervaren. Iedere medewerker van Ferm Werk moet mee kunnen doen en daarom worden verschillende onderzoeksmethoden ingezet. Ook is er een loket waar oud-medewerkers zich kunnen melden.

De Zaak Hermelink is gespecialiseerd in zorg voor de werknemer en gaat aan de slag met een op maat toegesneden oplossing. Ze gaan onderzoeken wat de beleving is van de sociale veiligheid op de werkvloer. Of medewerkers zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zich kunnen uitspreken als ze dat willen en of er met elkaar gesproken wordt over zaken die niet goed gaan. Iedere medewerker kan meedoen met het onderzoek. Het bureau werkt met gedigitaliseerde vragenlijsten, groepsgesprekken en individuele sessies. Daarbij wordt met de grootste zorg gekeken naar wat per bedrijfsonderdeel het beste past.

Ook oud-medewerkers kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van De Zaak Hermelink om zich uit te spreken over hun ervaringen.

Vertrouwenspersonen van De Zaak Hermelink houden spreekuur voor degenen die persoonlijk maar anoniem hun verhaal willen doen. Dit spreekuur wordt gehouden op een neutrale locatie elders in Woerden of Gouda e.o.

Contact opnemen met De Zaak Hermelink

Wie contact op wil nemen met De Zaak Hermelink over het onderzoek of om een ervaring te delen, kan mailen naar e-mailaccount fermwerk@dezaakhermelink.nl Dit account kan alleen worden ingezien door de meewerkende vertrouwenspersonen van De Zaak Hermelink. Ook kan er gebeld worden met De Zaak Hermelink op telefoonnummer 085 888 08 86. 

Berichtgeving in de komende maanden

Om het onderzoek zo zuiver mogelijk te houden, is Ferm Werk vanaf heden niet meer op de hoogte van het verloop van het onderzoek. Als de Zaak Hermelink noodzaak ziet om in de komende maanden in- of extern te communiceren, dan geven zij dit bij ons aan. Tot die tijd zal er dan ook geen verdere berichtgeving meer zijn over dit onderwerp. Na de zomer worden de resultaten van het onderzoek verwacht.