Dyslexie Tekst formaat AAA

Klacht of bezwaar?

Een klacht of een bezwaar zijn juridisch gezien heel verschillend van aard en soms moeilijk uit elkaar te houden. Hieronder daarom een korte uitleg.

Klacht

Een uiting van ontevredenheid over de manier van handelen of het niet handelen van Ferm Werk.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van Ferm Werk kunt u een bezwaarschrift indienen. In de beslissing is te lezen binnen welke tijd u dat moet doen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht of een bezwaar? Dan kunt u hulp vragen bij de onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente.