Dyslexie Tekst formaat AAA

Verwerken van persoonsgegevens

Wat verstaan we onder het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens wil zeggen: alle handelingen die met de persoonsgegevens worden verricht. Bijvoorbeeld opvragen, vastleggen, raadplegen of uitwisselen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon identificeerbaar maken. Een persoon kan daarmee gemakkelijk worden geïdentificeerd zonder een bijzondere inspanning te leveren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam en adres, maar ook een kopie van uw paspoort of uw vingerafdruk.

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw ras, godsdienst of gezondheid. De verwerking van deze gegevens kan uw privacy ernstig aantasten en deze gegevens mogen alleen onder zeer strenge voorwaarden verwerkt worden.