Dyslexie Tekst formaat AAA

Regelingen werkgevers

Ferm Werk ondersteunt mensen die op eigen kracht niet gemakkelijk een plek op de  arbeidsmarkt vinden. Daarbij is de steun van en samenwerking met (lokale) werkgevers van groot belang! De beste match vraagt meer dan het selecteren van de beste kandidaat. Ferm Werk zorgt er voor dat mensen goed tot hun recht komen op hun werkplek en een bijdrage leveren aan uw organisatie.

De werkzoekenden die zich melden bij Ferm Werk hebben veelal een afstand tot de arbeidsmarkt. Door intensieve training en coaching bereidt Ferm Werk kandidaten voor op een nieuwe start op de arbeidsmarkt. Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden bestaan diverse (financiële) regelingen. Naast fiscale voordelen bieden zowel Ferm Werk als het UWV ondersteunende re-integratievoorzieningen. Alle voorzieningen zijn maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie van werkgever en potentiele werknemer.

Ferm Werk heeft een folder gemaakt waarin deze regelingen kort beschreven. Een van de regeling is het Loonkostenvoordeel oudere werknemer.

De accountmanagers van Ferm Werk brengen u graag in contact met geschikte kandidaten en voorzien u van advies op maat.