Dyslexie Tekst formaat AAA

Declaratieregeling en ondersteuningsfonds

Ferm Werk vindt het belangrijk dat u mee kunt doen in de samenleving. Daarom bestaat de declaratieregeling. Via deze regeling is het mogelijk om kosten voor sport, cultuur en educatie vergoed te krijgen.

Wat zijn de mogelijkheden voor inwoners van de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater?

Inwoners van de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater kunnen gebruik maken van de Declaratieregeling. Deze regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Het geld kan besteed worden aan welzijnsactiviteiten, een abonnement op krant/tijdschrift of internet en aan indirecte schoolbijdragen. De bedragen kennen een maximum per gezin. Onderstaande bedragen gelden per 1 januari 2021.

  • Voor welzijnsactiviteiten is de vergoeding maximaal € 215,00 per gezinslid per jaar.
  • Voor abonnement op een (dag)blad of internet is de vergoeding maximaal € 24,50 per gezin per maand.
  • Voor schoolbijdragen in het basisonderwijs is de vergoeding maximaal € 80,00 per kind per jaar.
  • Voor schoolbijdragen in het voortgezet onderwijs is de vergoeding maximaal € 160,00 per kind per jaar.

Let op!

  • Inwoners van Montfoort kunnen geen sportactiviteiten en actieve kunstbeoefening van kinderen declareren. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
  • De regeling is niet van toepassing op personen vanaf 18 jaar die onderwijs volgen dat valt onder de werking van de Wet Studiefinanciering. Als u studeert kunt u wel in aanmerking komen voor de declaratieregeling voor kosten voor uw ten laste komende kinderen, voor zover u aan de eisen met betrekking tot inkomen en vermogen voldoet.
  • Uw declaratie kan alleen verwerkt worden als u de activiteit waarvoor u een vergoeding vraagt concreet omschrijft. Een omschrijving zoals ‘diversen’ is dus niet voldoende.
  • Kosten voor een fiets kunnen één keer per 3 jaar worden gedeclareerd onder "welzijnsactiviteiten". Voor kinderen tot 18 jaar is dat één keer per 2 jaar.
  • U moet de rekening van de school meesturen als u de schoolbijdrage basisschool wilt declareren.
  • Een deel van de declaraties controleren wij voordat we overgaan tot betaling. Als wij uw kosten controleren, dan nemen wij contact met u op. U moet de kosten die u heeft gedeclareerd dan kunnen aantonen. Zorg dus dat u deze bewijsstukken bewaart. Dat hoeft geen betalingsbewijs te zijn; een factuur of nota is ook goed.

Hoe kunt u aanvragen?

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. U kunt meteen declareren. Daarvoor gebruikt u het declaratieformulier. Binnen 4 weken nadat wij het declaratieformulier hebben ontvangen, wordt de bijdrage uitbetaald.

Heeft u geen bijstandsuitkering? Dan moet u ieder kalenderjaar een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar bij Ferm Werk binnen zijn.

U kunt de eerste aanvraag indienen via dit aanvraagformulier. Als uw aanvraag is toegekend kunt u kosten declareren met het declaratieformulier. U kunt alleen de kosten declareren die zijn gemaakt in het jaar dat de declaratieregeling aan u is toegekend.
Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de Declaratieregeling en heeft u geen uitkering. En wilt u ook dit jaar weer gebruik maken van de vergoedingen? Vul dan voor 2021 een vervolgaanvraag in. De uiterste aanvraagdatum is 31 december 2021.

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.

Wat moet u meesturen?

Op de formulieren staat vermeld welke bewijsstukken u mee moet sturen.

Wat zijn de mogelijkheden voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk?

De Declaratieregeling geldt niet voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. In plaats hiervan kunt u een beroep doen op het ondersteuningsfonds van de gemeente. Het ondersteuningsfonds is ook bedoeld voor andere noodzakelijke kosten waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen via een andere regeling. De gemeente heeft een Minimawijzer opgesteld waarin regelingen zijn verzameld, ook de lokale regelingen. Deze vindt u op de website van de gemeente. Het Sociaal Team beslist of u een tegemoetkoming krijgt uit het ondersteuningsfonds. Voor informatie over het ondersteuningsfonds, kunt u contact opnemen met Ferm Werk. U kunt een verzoek indienen voor een vergoeding door het gebruik te maken van dit formulier