Dyslexie Tekst formaat AAA

Participatiewet

Hebt u geen inkomen meer of hebt u tijdelijk niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen, op grond van de participatiewet. Met een bijstandsuitkering hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat.

Voorwaarden bijstandsuitkering

Deze voorwaarden gelden voor u en uw eventuele partner.

 • u heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 • u bent18 jaar of ouder, maar u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • u woont rechtmatig in Nederland
 • u woont in de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater
 • u heeft geen recht op een andere uitkering
 • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
 • u kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Meer informatie over de taaleis
 • u doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen
 • u doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden

Aanvullende voorwaarden als u jonger bent dan 27 jaar

 • u zoekt eerst zelf 4 weken naar werk of een opleiding en hebt hier bewijzen van (bijvoorbeeld sollicitatiebrieven)
 • als u een uitkering hebt, houdt u zich aan de afspraken uit het plan van aanpak
 • u bent volledig beschikbaar voor werk of een opleiding.

Hoogte uitkering en kostendelersnorm
De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. De volwassenen met wie u samenwoont noemen we kostendelers. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Het idee hierachter is dat uw woonkosten lager zijn, omdat u ze kunt delen met anderen. Kijk voor meer informatie op hoogte bijstandsuitkering en kostendelersnorm.

Wijzigingen doorgeven, voorkom fraude
Als u de uitkeringsregels overtreedt pleegt u fraude. De boetes zijn hoog. Geef wijzigingen daarom altijd direct door.

Huisbezoek
Als u een bijstandsuitkering hebt, kan Ferm Werk met een huisbezoek controleren of u de juiste informatie hebt gegeven.

Samenwonen
Met wie u samenwoont maakt niet uit. U kunt ook samenwonen met een goede vriend of vriendin, uw broer of zus of een ander familielid.

Taaleis
Als u een bijstandsuitkering hebt, moet u de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Dit is de Taaleis.

Vakantie of verblijf buitenland doorgeven
Als u een bijstandsuitkering hebt, mag u maximaal 4 weken per jaar met vakantie. U geeft uw vakantie of verblijf in het buitenland altijd door.

Hoe kunt u een uitkering aanvragen?
Vul het contactformulier in. Wij nemen binnen 3 werkdagen na ontvangst van dit formulier contact met u op.

Voorschot
Hebt u een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan krijgt u automatisch een voorschot 4 weken na uw aanvraag. 

Wat moet u meenemen?
Indien u wordt uitgenodigd naar aanleiding van uw uitkeringsaanvraag, krijgt u een brief waarin staat wat u mee moet nemen naar het eerste gesprek. U moet in elk geval een geldig legitimatiebewijs meenemen (geen rijbewijs).

Meer informatie
Algemene informatie: http://www.rijksoverheid.nl
Wetgeving: http://www.overheid.nl