Ik wil inburgeren

Een praatje maken met de buren, werk vinden, naar de dokter gaan of een studie volgen. Het is allemaal makkelijker als u goed Nederlands spreekt en weet hoe het eraan toegaat in Nederland. Als u inburgert maakt u sneller onderdeel uit van de samenleving. Inburgeren staat voor meedoen.

Bent u net in Nederland komen wonen of woont u hier al een tijdje? En spreekt u nog geen/weinig Nederlands of weet u nog niet goed hoe alles hier gaat? U kunt lessen volgen waardoor u de kans krijgt om mee te doen, mee te werken en mee te praten in de Nederlandse samenleving. Dit noemen we een 'inburgeringsprogramma'. Volgens de Wet inburgering (Wi) is inburgeren soms verplicht.

 

Inburgeren is Nederlands leren en leren over de Nederlandse samenleving. Heeft u genoeg geleerd, dan moet u het inburgeringsexamen of staatsexamen doen. Nadat u bent geslaagd voor dit examen, bent u officieel ingeburgerd.

Sinds 1 januari 2013 is iedereen zelf verantwoordelijk voor de eigen inburgering, het kiezen van een inburgeringscursus en het betalen van die cursus. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan u informatie en advies geven.

Niet iedereen in Nederland moet inburgeren. In de Wet inburgering staat wie verplicht is om in te burgeren.

  • Bent u 16 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd?
  • Heeft u een geldig verblijfsdocument voor Nederland, maar geen EU of Nederlandse nationaliteit?
  • Woonde u (nog) geen 8 jaar of langer in Nederland toen u nog naar school moest? Iedereen tussen de 5 en 17 jaar moet in Nederland naar school.
  • En heeft u geen diploma, certificaat of een ander bewijs dat laat zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent?

Dan is de kans groot dat u verplicht bent om (binnen een bepaalde tijd) in te burgeren.

Een belangrijk onderdeel van de inburgering is het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee geeft de inburgeraar aan dat hij/zij weet wat de waarden en spelregels zijn van de Nederlandse samenleving, dat hij/zij deze respecteert en dat hij/zij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving.

De inburgeraar moet de Nederlandse kernwaarden respecteren. Dat betekent echter niet dat hij/zij deze kernwaarden altijd overneemt of dat er geen ruimte is voor een andere mening. Voor meer informatie over de participatieverklaring klikt u op de link in het kader.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt met vragen ook contact opnemen met Ferm Werk.