Ik wil re-integreren

Als u een uitkering van Ferm Werk krijgt wordt verwacht dat u er alles aan doet om weer een eigen inkomen te verdienen, ook als dat tijdelijk of parttime werk is. Als u een uitkering ontvangt wordt van u zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid verwacht.

Re-integratie wil zeggen: deelname aan het arbeidsproces. Volgens de Participatiewet kunt u als het nodig is van Ferm Werk hulp en ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. Dit geldt voor u als u een bijstandsuitkering, een IOAW-, IOAZ- of nabestaandenuitkering ontvangt of niet-uitkeringsgerechtigd bent. Die hulp en ondersteuning kan in de vorm van een heel re-integratietraject zijn of van een re-integratievoorziening.

Ontvangt u een uitkering?

U komt in aanmerking voor een re-integratietraject als Ferm Werk van mening is dat dit noodzakelijk is voor het krijgen van werk. Dit betekent dus niet dat u altijd recht heeft op een traject. Neem contact op met een van de medewerkers van Ferm Werk om een afspraak te maken.

Ontvangt u geen uitkering of een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW)?

Als u geen uitkering ontvangt van Ferm Werk bieden wij u basisdienstverlening. Dit betekent dat wij u gericht kunnen doorverwijzen, dat wij u wijzen op vacatures, tips geven om te solliciteren en u eventueel een korte training bij Ferm Werk (taal, sollicitatie) kunnen aanbieden. Een verzoek voor ondersteuning kunt u schriftelijk indienen bij Ferm Werk.