Betaaldata uitkering

De eerstvolgende betaaldatum is: 21 juli

Hieronder de overige data.

Ontvangt u een uitkering* en hoeft u geen inkomstenverklaring in te leveren? Dan wordt uw uitkering op vaste data op uw rekening bijgeschreven.
Heeft u inkomsten die u iedere maand moet opgeven? Lever uw periodieke inkomstenverklaring in uiterlijk op de laatste dag van de maand. Uw uitkering wordt zo snel mogelijk daarna overgemaakt.

Hieronder ziet u wanneer de uitkering wordt uitbetaald als u geen inkomstenverklaring hoeft in te leveren.

Betaaldata april t/m december 2022:

  • 21 april
  • 23 mei
  • 23 juni
  • 21 juli
  • 22 augustus
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 21 november
  • 19 december

Aan mensen met inkomsten wordt de uitkering overgemaakt na ontvangst van het inkomstenformulier. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel uw contactpersoon.

Het verschilt per bank wanneer uw geld op uw rekening staat. U kunt er echter van uitgaan dat uw uitkering twee werkdagen na bovengenoemde datum altijd is bijgeschreven.
Het vakantiegeld wordt, als u geen inkomstenformulier hoeft in te leveren, uitbetaald op 30 mei 2022. Het is dan bijgeschreven op 31 mei. Vult u een inkomstenformulier in, dan volgt uitbetaling van het vakantiegeld met de uitkering over de maand mei.

*op grond van de Participatiewet, Bbz, IOAZ of IOAW.

Vanaf februari 2022 is de jaaropgave online in te zien in Mijn Ferm Werk (inloggen met DigiD). Op de jaaropgave staat een overzicht van uw uitkeringsgegevens. U kunt deze gegevens nodig hebben voor de aangifte van de inkomstenbelasting, toeslagen of een tegemoetkoming/kwijtschelding aan te vragen.

De jaaropgave wordt niet per post verstuurd. Voor bewindvoering is dit anders.