Betaaldata uitkering

De eerstvolgende betaaldatum is: 23 oktober.

Klik hieronder voor de overige data.

Ontvangt u een uitkering* en hoeft u geen inkomstenverklaring in te leveren? Dan wordt uw uitkering op vaste data op uw rekening bijgeschreven.

Heeft u voor het eerst inkomsten naast uw uitkering? Neem dan contact op met uw consulent Re-integratie. Zo voorkomt u dat u teveel uitkering ontvangt en dat later moet terugbetalen.

Heeft u inkomsten die u iedere maand moet opgeven? Lever uw periodieke inkomstenverklaring uiterlijk op de laatste dag van de maand in. Uw uitkering wordt zo snel mogelijk daarna overgemaakt. 

Het verschilt per bank wanneer uw geld op uw rekening staat. U kunt er echter van uitgaan dat uw uitkering twee werkdagen na bovengenoemde datum altijd is bijgeschreven.

Heeft u vragen over de betaling of de berekening van uw uitkering? Neem dan contact op met uw consulent.

*op grond van de Participatiewet, Bbz, IOAZ of IOAW.

Hieronder ziet u wanneer de uitkering wordt uitbetaald als u geen inkomstenverklaring hoeft in te leveren.

Betaaldata voor de rest van 2023:

  • 21 september 2023
  • 23 oktober 2023
  • 23 november 2023
  • 21 december 2023

Vanaf februari 2023 is de jaaropgave online in te zien in Mijn Ferm Werk (inloggen met DigiD). Op de jaaropgave staat een overzicht van uw uitkeringsgegevens. U kunt deze gegevens nodig hebben voor de aangifte van de inkomstenbelasting, toeslagen of een tegemoetkoming/kwijtschelding aan te vragen.

De jaaropgave wordt niet per post verstuurd. Voor bewindvoering is dit anders.