Regels van de bijstandsuitkering

Als u een uitkering krijgt dan betalen wij die uit, zolang u daar recht op heeft. U hebt naast rechten ook plichten. Wilt u recht blijven houden op een uitkering, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels zijn bedoeld om u snel aan werk te helpen en om problemen te voorkomen. Lees deze regels daarom goed door.

 

 

De uitkering die u krijgt, is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk zelf uw inkomen weer verdient. We verwachten dat u er alles aan doet om werk te vinden. Vertel daarom aan zo veel mogelijk mensen dat u een baan zoekt, schrijf u in bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus, zoek vacatures en schrijf gericht sollicitatiebrieven.

Krijgt u werk aangeboden? Dan moet u dat in principe aannemen. Want hoe meer werkervaring u heeft, hoe groter uw kansen op de arbeidsmarkt worden. Het werk hoeft niet passend te zijn. Ook als u een hogere opleiding hebt gevolgd dan voor het werk nodig is. En ook als u net aan een re-integratietraject of een cursus bent begonnen.

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat wij altijd de juiste gegevens hebben. U moet daar zelf voor zorgen. Verandert er iets in uw situatie? Heeft u bijvoorbeeld werk gevonden? Laat dat binnen zeven werkdagen aan Ferm Werk weten. U kunt dit doorgeven via Mijn Ferm Werk of met het Wijzigingsformulier.

Als u elke maand wisselende inkomsten heeft, dan moet u dat apart aan ons doorgeven. We controleren regelmatig of uw gegevens kloppen. We vergelijken bijvoorbeeld uw gegevens met informatie die andere instanties over u hebben, zoals de Belastingdienst en het Bevolkingsregister.

Als er iets in uw situatie verandert, laat dat dan binnen zeven werkdagen aan ons weten. Zo kunnen we op tijd het juiste voor u regelen. Als u zaken te laat doorgeeft, kan dit vervelende gevolgen hebben. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Enkele voorbeelden van zaken die u moet doorgeven:

  • Geboorte van een kind
  • Iemand die bij u komt wonen of juist weggaat
  • Baan die u bent gestart, ook als dit vrijwilligerswerk of tijdelijk werk is
  • Vakantie (binnen- en buitenland)
  • Aankoop van een auto
  • Ontvangen van een erfenis

Wilt u weten of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Of twijfelt u of u iets moet doorgeven? Bel dan met uw consulent. Eén telefoontje en u weet het zeker.

Wilt u al uw rechten en plichten rustig nalezen? Download onze flyer Rechten en Plichten.

Klik om ons informatiefilmpje (YouTube) te bekijken:

Nederlands

English

Arab