Energietoeslag

De laatste maanden zijn de energieprijzen erg gestegen en ze stijgen door. De overheid heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor de eenmalige energietoeslag 2022. Dit geld is bedoeld om inwoners met een laag inkomen te helpen bij het betalen van deze hoge energiekosten. Ferm Werk keert voor inwoners van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater de energietoeslag 2022 uit. Deze toeslag bedraagt 1300 euro.

Onder ‘Hoe werkt het?’ leest u meer over de afhandeling van de aanvragen.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro zal worden uitgekeerd aan inwoners met een laag inkomen. Ferm Werk is nog met de gemeenten in gesprek over voor wie dit geldt en wanneer de energietoeslag in 2023 kan worden uitbetaald. Houd daarvoor deze website en onze social media in de gaten.

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen.

Hieronder vallen in ieder geval:
•    inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
•    IOW-gerechtigden
•    AOW-gerechtigden zonder/ met een klein aanvullend pensioen
•    zelfstandigen met een laag inkomen
•    werkenden met een laag inkomen.

U heeft recht op de energietoeslag van Ferm Werk als u op de datum dat u deze aanvraagt: 
•    21 jaar of ouder bent
•    inwoner bent van de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater
•    hoofdbewoner bent van de woning
•    een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft
•    een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm.

Hieronder vindt u het voor uw situatie geldende netto bedrag per maand vanaf 1 juli 2022

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.257€ 1.398
Samenwonend/getrouwd€ 1.795€ 1.893

Inkomensgrenzen per maand, exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm.
LET OP: de bedragen op de website van de Rijksoverheid zijn inclusief vakantiegeld.

Er wordt geen rekening gehouden met uw spaargeld of vermogen. Laten zien dat uw energielasten gestegen zijn, is niet nodig.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de aanvraagdatum:
•    18, 19 of 20 jaar oud bent of
•    student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of
•    in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
•    alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Bent u student maar bewoont u zelfstandige woonruimte en betaalt u de energierekening? Mogelijk geldt er voor u een uitzondering. Neem contact met ons op om een aanvraagformulier toegestuurd te krijgen.

 

 

Aanvragen

U kunt de energietoeslag 2022 aanvragen tot en met 31 december 2022.

Aanvragen kan digitaal. Het is wel goed om dit vast voor te bereiden. U heeft namelijk een aantal bewijsstukken nodig. Aan het eind van uw aanvraag vragen wij u deze te uploaden. Het is handig om deze stukken al van tevoren te verzamelen, in te scannen en in een aparte bestandsmap te zetten. Zo hoeft u niet te zoeken en voorkomt u dat het digitale aanvraagproces wordt stopgezet als er te lang niets gebeurt.

Voor uw aanvraag heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

  • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs)
  • Kopie bankafschriften waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt
  • Bankrekeningnummer
  • Bewijs van uw inkomen (en dat van uw partner) van de afgelopen maand (loonstrook, uitkeringsspecificatie)

Let op: de bijlagen mogen niet groter zijn dan 2 MB per document

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan we deze bekijken. We proberen alle aanvragen natuurlijk zo snel mogelijk af te handelen. Dat is fijn voor u én fijn voor ons. Het is momenteel echter erg druk, waardoor het iets langer kan duren. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken. 
 

Hulp nodig?

Heeft u moeite om de energietoeslag online aan te vragen, neemt u dan contact op met Ferm Werk om een aanvraagformulier energietoeslag aan te vragen.