Een klacht? Laat het ons weten!

Onze medewerkers zetten zich elke dag in om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarover u ontevreden, boos of teleurgesteld bent.

Het woord ‘klacht’ klinkt misschien zwaar, maar we bedoelen hiermee dat u kunt melden wanneer u ergens ontevreden over bent. Klachten gaan altijd over de dienstverlening van Ferm Werk. Een reactie van ons op uw brief of vraag duurt lang, u krijgt niet de juiste informatie of de medewerker staat u niet prettig te woord. Dat zijn zaken waar u een klacht over kunt hebben. Als dat zo is, dan horen wij dat graag van u. Dit geeft ons de kans om samen met u te kijken hoe wij het anders kunnen doen. Er zijn verschillende manieren om ons te laten weten dat u niet tevreden bent. 

Dit formulier kunt u gebruiken als u een opmerking of suggestie voor ons heeft, maar ook om uw ervaring met Ferm Werk met ons te delen. Dit kan positief zijn, maar als u een klacht heeft, dan kun u deze ook op deze manier doorgeven. Klik hier voor het online formulier. Vindt u digitaal een formulier invullen lastig, of wilt u dat om een andere reden niet, dan kunt u ook een formulier krijgen bij de receptie van Ferm Werk.

Het is fijn als u uw klacht bespreekt met degene waar de oorzaak zit. Meestal is dat de beste, simpelste en snelste manier om het op te lossen. Onze medewerkers staan hiervoor open!

Als u het niet fijn vindt de klacht direct met de betrokkene of zijn/haar leidinggevende te bespreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator: Ellen Mastenbroek. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Ferm Werk (0348 - 497000).

Uw klacht wordt altijd veilig en vertrouwelijk behandeld. De klachtencoördinator zal bijvoorbeeld alleen met uw toestemming de betrokkene(n) op de hoogte stellen.

Ferm Werk bekijkt een aantal dingen als u een klacht indient en heeft ook zelf regels hiervoor:

  • Wij communiceren open en duidelijk.
  • Wij proberen altijd een oplossing te vinden.
  • Wij zijn eerlijk en betrouwbaar.
  • Onze medewerkers behandelen u met respect.

Wij proberen uw klacht binnen 6 weken na ontvangst te behandelen. Als dit niet lukt, dan hoort u dat op tijd van ons.

Als u zich wilt laten bijstaan bij het indienen van uw klacht kunt u vrienden of familie vragen u te helpen. Ook kunt u contact zoeken met hulpinstanties van uw gemeente of de Rechtswinkel.

Ferm Werk heeft een klachtenregeling waarin staat hoe klachten binnen Ferm Werk worden behandeld. Deze regeling vindt u op de pagina Beleid en Regelgeving.

Bent u niet tevreden over het bereikte resultaat dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.